Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Voimistelu- ja tanssijaosto sai keväällä 2009 Nuoren Suomen Sinettiseura-laatutunnustuksen lasten ja nuorten toiminnasta, muutaman vuosi myöhemmin jaostolle myönnettiin myös Suomen Voimisteluliiton aikuisliikunnan Priima-laatusertifikaatti. Vuonna 2018 nämä tunnukset poistuivat käytöstä ja nyt VoTa-jaosto on lasten ja nuorten, sekä aikuisten Tähtiseura.

Valmennuslinjaus, Mäntyharjun Virkistyksen Voimistelu- ja tanssijaosto

Valmennuslinjaus on laadittu VoTan johtotiimissä ja sitä päivitetään aina tarvittaessa.
Valmennuslinjauksen asioita on ohjaajan oppaassa, ja se kuuluu osaksi uusien ohjaajien perehdytystä.

MäVin Voimistelu- ja tanssijaosto pyrkii saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä liikkumaan.

Visiomme on ”Voimistelun iloa kaikille kuntalaisille”.

MäVin yhteiset arvot, SISU

 • Satavuotias
 • Innovatiivinen
 • Suvaitsevainen
 • Urheiluseura

Arvot lisäksi VoTassa

 • Liikunnan ilo
 • Kasvatuksellisuus
 • Vastuuta nuorille
 • Hyvä seurahenkiVoTan

Liikuntaryhmiin tuleminen on helppoa ja kohtuuhintaista. Ohjaamme lapsia, nuoria ja aikuisia liikuntamyönteisiksi ja pyrimme tukemaan heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

Tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet


 • Seura pyrkii kasvattamaan jäseniään liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin.
 • Liikuntaan kasvattamisen painopisteitä ovat fyysisen toimintakyvyn ja terveyden edistäminen sekä jatkuvan liikuntaharrastuksen omaksuminen.
 • Liikunnan avulla pyrimme vahvistamaan jäsenten sosiaalisia valmiuksia sekä tuottamaan heille iloa ja virkistystä.
 • Kasvatuksellisiin tavoitteisiin lukeutuu myös harrastajien myönteisen minäkuvan ja itsetunnon tukeminen ja sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen.


Urheilulliset tavoitteet

 • Lasten ja nuorten fyysisen sekä psyykkisen kehityksen monipuolinen tukeminen (onnistumisten ja pettymysten kokeminen yhdessä ja toisia tukien)
 • Voimistelijoiden ohjaaminen terveellisiin ja urheilullisiin elämäntapoihin (ravinto, päihteettömyys, lepo, harjoittelu)
 • Voimistelijoiden ohjaaminen vastuullisuuteen (harrastusvälineistä ja yhteisistä tiloista huolehtiminen)
 • Voimistelijoiden tasavertainen huomioiminen
 • Kannustava, kohtelias ja ystävällinen käytös harjoituksissa ja kilpailuissa
 • Ilo ja mielihyvä voimistelussa ja muussa harjoittelussa
 • Voimistelijalla on mahdollisuus edetä sekä kilpa- että harrasteryhmissä.
 • Jokainen lapsi ja nuori harrastaa ja harjoittelee voimistelua omaa tasoaan vastaavassa kilpa- tai harrasteryhmässä.


Valmennus

 • Valmennus on ammattitaitoista.
 • Seurassa on eri voimistelulajeille vastuuhenkilöt.
 • Valmentajille ja ohjaajille tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet kouluttautumiseen (Voimisteluliiton ja alueelliset/seurakohtaiset koulutukset).
 • Seura tukee taloudellisesti valmentajien ja ohjaajien kouluttautumista.
 • Johtotiimi koostuu vastuuvalmentajista, joten valmentajien välinen vuorovaikutus ja viestintä on säännöllistä ja avointa.
 • Kilpailevien ryhmien valmentajat pitävät vuosittain kehityskeskustelut voimistelijoiden kanssa, vanhempia voimistelijoita tuetaan myös itsearviointiin.
 • Palautteen antaminen voimistelijoille on rakentavaa ja henkilökohtaista kehitystä tukevaa.
 • Johtotiimi tukee valmentajia sekä ohjaajia ja takaa heille työrauhan.
 • Ammattitaitoiset ja kokeneemmat valmentajat tukevat muita valmentajia ja ohjaajia.


Terveelliset elämäntavat

Harrastajia ohjataan terveellisiin elämäntapoihin (mm. ravinto – ja liikuntatietoudella). Toiminta on päihteetöntä.

Seuratoiminta

 • Seuratoimintaa kehitetään jatkuvasti ja monipuolisesti, niin urheilulliset, kasvatukselliset kuin seuratoiminnallisetkin näkökulmat huomioiden mm. Tähtiseuraohjelman mukaisesti.
 • Seura haluaa tehdä monipuolista yhteistyötä alueellisesti muiden urheiluseurojen kanssa
 • Seuran taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja huolellisesti. Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina.
 • Vanhempia aktivoidaan seuratoimintaan heille mieleisiin tehtäviin (uusiksi pääseuran johtokunnan jäseniksi, vastuuhenkilöiksi, talkootyöhön ja kilpailutoimintaan esim. joukkueenjohtajiksi).
 • Seuran nuoria voimistelijoita kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan (näytöstyöryhmään, tapahtumiin ja kisajärjestelyihin).
 • Lopettaneita voimistelijoita tuetaan jatkamaan lajin parissa esimerkiksi harrastetoiminnan puolella ja/tai seuratoiminnassa (luottamushenkilöinä, ohjaajina, valmentajina ja tuomareina)
 • Ryhmien jatkuvuuden turvaamiseksi lajin ja seuran tunnettavuutta lisätään alueellisesti ja jäsenmäärä pidetään toimintaedellytyksiä (esim. salivuorot) vastaten mahdollisimman vakaana.


Ilmapiiri

 • Harjoituksissa on mukava tunnelma.
 • Nuorimpien voimistelijoiden harjoittelussa hyödynnetään leikinomaisia menetelmiä.
 • Seuran toiminta perustuu kannustavaan, toisia kunnioittavaan ja hyväksyvään asenteeseen.
 • Seuran voimistelijoiden onnistumisista ja kisamenestyksestä iloitaan yhdessä.
 • Hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen (kuten tervehtiminen) luo hyvää ilmapiiriä.
 • Aikuisten esimerkki kannustaa myös voimistelijoita avoimeen ja keskustelevaan ilmapiiriin.
 • Jos koet häirintää, ole ensisijaisesti yhteydessä valmentajaan/seuran hallitukseen. Apua saat myös:

https://www.etoleyksin.fi/

Yhteiskunnalliset tavoitteet

Seuran tavoitteena on edistää yhteiskunnallista kasvatus- ja nuorisotyötä. Toimimme Tähtiseuraohjelman yleisten periaatteiden mukaan. Seura pyrkii verkostoitumaan mahdollisuuksien mukaan Mäntyharjun kunnan, paikallisten ja lähialueiden liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden yritysten ja yhteisöjen kanssa.

VoTan pelisäännöt

Ohjaajien pelisäännöt

 • Noudatetaan toimintalinjaa
 • Noudatetaan ohjaajasopimusta.
 • Ohjaaja on esimerkkinä lapsille voimistelussaan ja käytöstavoissaan. Hänen tulee olla “luotettava aikuinen”. Et ole ohjaajan kaveri vaan myös kasvattaja.
 • Ohjaaja antaa mahdollisuuden esiintymiseen jokaiselle lapselle/nuorelle ja ottaa ohjaamisessaan huomioon jokaisen lapsen/nuoren.
 • Ohjaaja pyrkii parhaansa mukaan pitämään ryhmän taitotasoa yllä ja kehittämään sitä.
 • Anna ryhmälle mahdollisuus aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen.
 • Muiden ohjaajien kanssa on tärkeää tulla toimeen ja jakaa osaamista.
 • Ohjaaja on ajan tasalla seuran ja joukkueen tapahtumista. Merkkaa tärkeät päivämäärät kalenteriin! Infoa tarpeeksi ajoissa ryhmille tärkeistä päivämääristä.
 • Osallistutaan seuran tapahtumiin.
 • Ohjaajana olemiseen kuuluu yhteishenki. Hanki lisäpotkua ohjaamiseesi yhteistoiminnasta ja koulutuksista.
 • Ota rohkeasti yhteyttä vanhempiin ja ylläpidä positiivista yhteistyötä.

Voimistelijoiden pelisäännöt

 • VoTan voimistelija on ystävällinen ja kohtelias. Hän kannustaa muita voimistelijoita oman ryhmän ja koko seuran sisällä, eikä arvostele ketään. Saliin tullessa voimistelija tervehtii valmentajia ja muita voimistelijoita.
 • Harjoituksiin tullaan ajoissa siten, että voimistelija on valmis aloittamaan harjoittelun, kun harjoitusaika alkaa. Vessassa käydään ennen harjoitusten alkua.
 • Ennen harjoitusten alkua ulkovaatteet jätetään pukuhuoneeseen. Odottaessaan harjoitusten alkua voimistelija ei häiritse toisten harjoituksia esim. juttelemalla.
 • Harjoituksissa pukeudutaan voimisteluun sopivaan asuun (esim. ihonmyötäiset trikoot ja toppi/voimistelupuku). Joukkueen valmentaja voi erikseen ohjeistaa voimistelijoita pukeutumaan joukkueen yhtenäiseen harjoitusasuun.
 • Valmentajaa kuunnellaan ja totellaan.
 • Voimistelija antaa harjoituksissa työrauhan muille voimistelijoille ja kunnioittaa joukkuekavereitaan. VoTan voimistelija ei kiroile.
 • Voimistelijoilla tulee olla valmentajan ohjeistamat tarvikkeet mukana harjoituksissa
 • Juomapullo pidetään aina mukana harjoituksissa, ja harjoitusjuomana toimii vesi. Harjoitusten aikana poistuminen salista ei ole suotavaa.
 • Purkan syönti harjoituksissa on kiellettyä. Energiajuomien nauttiminen harjoitusten ja kilpailujen yhteydessä on kiellettyä.
 • Harjoituksissa hiukset pidetään kiinni siten, etteivät ne häiritse harjoittelua.
 • Poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle etukäteen.
 • Kilpailuissa VoTan voimistelijat kannustavat muita kilpailijoita, eivätkä arvostele ketään.
 • Kilpailuissa pukeudutaan VoTan edustusasuun ja joukkueen yhteiseen harjoitusasuun valmentajan ohjeiden mukaisesti.

Harjoituksen suunnittelu

Kausisuunnitelma laaditaan ryhmän tavoitteiden (harraste-, kilpailuryhmä) mukaisesti ja suunnitelma käydään läpi lajin vastuuhenkilön kanssa.
Tuntisuunnitelmat laaditaan kausisuunnitelman pohjalta hyödyntäen esim. Voimistelukoulu-materiaaleja ja Voimisteluliiton digitaalisia materiaaleja.

Koulutetuilla vastuuohjaajilla on hyvät työkalut tuntisuunnitelmien rakentamiseen.

Seuranta ja mittaaminen

Valmentaja käy kehityskeskustelun kilparyhmien voimistelijoiden kanssa.
Yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan.
Valmentaja seuraa Voimistelun aakkoset -tavoitteiden saavuttamista.


Valmentajan polku (liite)

Valmentajan rooli kilpailutoiminnassa

 • Kauden alussa sovitaan yhdessä joukkueen kanssa, mihin kilpailukalenterin kisoihin osallistutaan, sovitaan varainhankinnasta, joukkueasuista ja kisamaksuista jne.
 • Valmentaja huolehtii, että kisailmoittautumiset ja matkajärjestelyt tehdään ajoissa. Joillakin joukkueilla on joukkueenjohtajat.
 • Kilpailupaikalla valmentaja vastaa siitä, että joukkue lämmittelee hyvin ja on paikalla harjoitusvuoron ja suoritusvuoron alkaessa. Tulokset ja palautteet jaetaan joukkueen kanssa.
 • Päivitykset sosiaaliseen mediaan. Tuloksista infotaan myös seuran toimistoa.

Vastuullisuus: Lasten oikeudet ja turvaoikeudet

 • Voimistelu ja tanssijaoston valmentajat ja ohjaajat välittävät voimistelijoista ja on kerrannut tai tulee kertaamaan lasten oikeudet ja turvaoikeudet.
 • Kaikkien ohjaajien ja valmentajien tulee suorittaa et ole yksin- koulutus.
 • Jos lapsi tai nuori ilmaisee jollain tavalla, ettei tunne oloaan turvalliseksi on tähän pureuduttava heti ja selvitettävä syy miksi näin on.
 • Harjoitukset ovat lapsille ja nuorille paikka missä he voivat oppia turvallisesti sosiaalisia taitoja, liikunnallisia taitoja sekä saada ystäviä.
 • Esimerkiksi leikit, voimistelupassiliikkeet ja erilaiset harjoitteet tukevat kehittymistä ja edistymistä päästään näyttämää esim. Stara-tapahtumissa. Stara- tapahtumissa ja näytöksissä lapset näkevät muiden esityksiä ja tapaavat muiden ryhmien voimistelijoita. He solmivat sosiaalisia suhteita ja oppivat kannustamaan toisia sekä pääsevät osaksi seuramme yhteisöä ja henkeä.
 • Harjoitusten kannustavassa ympäristössä voimistelijalla on myös lupa mokata. Valmentaja ei rankaise virheistä, vaan auttaa voimistelijaa korjaamaan suorituksen turvallisemmaksi.
 • Valmentajalla on suuri vaikutus valmennettaviin, joten valmentajan tulee näyttää esimerkkiä treeneissä ja treenien ulkopuolella. Valmentajan tulee kohdella kaikkia valmennettavia samalla tavalla ja olla tarvittaessa heille tuki ja turva. Treenisalilla valmentaja on sillä hetkellä lasten ja nuorten kasvattaja, joka pitää heistä huolen harjoitusten ajan ja valvoo, että kaikki pääsevät lähtemään turvallisesti kotimatkalle.
 • MäVin Voimistelu- ja tanssijaoston uudessa digitaalisessa ohjaajan oppaassa tuodaan esille konkreettisesti, mitä tämä tarkoittaa.