MäVi Voimistelu- ja tanssijaoston Uskollisuuden kilta on perustettu vuonna 2011. Voimisteluliiton 127. Uskollisuuden kilta lienee jäsenistöltään Suomen nuorin. Killalla ei ole varsinaista säännöllistä toimintaa johtuen siitä, että killan jäsenet asuvat Mäntyharjun lisäksi usealla muulla paikkakunnalla. Kilta järjestää kuitenkin vuosittain kesäpäivät, joiden ohjelmassa on vuosikokouksen lisäksi ainakin liikuntaa ja ruokailu.
Killan Emännistö:

Kiltaäiti (pj): Jaana Mäkelä

Raha-arkun vartija (rahastonhoitaja) ja jäsenkortiston hoitaja: Sari Karppi sari.karppi(at)virkistys.fi

Muistiinmerkitsijä (sihteeri): Kaisa Ahola

Sähköttäjä (tiedottaja): Elsi Mattila

Jäsen: Susanna Rötkö

Jäsen : Terhi Kellman

Jäsen: Ulla Gratt

Killan sähköposti: kilta127(at)gmail.com. Varmimmin ja nopeimmin meidät tavoittaa henkilökohtaisista sähköpostiosoitteista.

Uskollisuuden kiltaan voi liittyä henkilö, joka on vähintään 25 vuotias ja ollut vähintään 5 vuotta mukana jonkin Voimisteluliiton jäsenseuran toiminnassa. Hakemukset pyydetään lähettämään kiltaäidille sähköpostitse. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan voimisteluhistoria, lisäksi on hyvä kertoa, mistä syystä hakija pyrkii Uskollisuuden killan jäseneksi.