Mäntyharjun Virkistyksen tavoitteena on saada uusia ideoita seuratoimintaan ja tapahtumatuotantoon, ja lähdemme havainnoimaan Italian Carraraan, miten ulkomaisissa tanssikouluissa toimitaan sekä opetuksen puolella että tapahtumatoiminnassa sekä miten tanssijoita kannustetaan mukaan kilpailuihin.

Koska MäVin tarkoituksena on myös kehittää My Moves -tanssikilpailusta kansainvälinen konsepti, Carraran seura tutustuttaa meidät johonkin/joihinkin tanssikilpailuihin, joihin he ovat vieneet tanssijoitaan. Saamme mahdollisuuden vierailla heidän kanssaan tällaisessa kilpailussa. Kehitämme tapahtumaorganisaatiomme toimintaa verkostoitumalla kohdeorganisaation työtekijöiden kanssa ja havainnoimme heidän työtään sekä tanssitunneilla että tapahtumatuotannossa.


Tavoitteinamme on
- Ruohonjuuritasolla toimivan organisaatiomme valmiuksien lisääminen, koska haemme kansainvälisiä innovaatioita urheiluseuramme kehittämiseen ja parannamme valmiuksiamme kansainvälisen tanssikilpailun toteuttamiseen.
- Parantaa urheiluhenkilöstön tietämystä ja osaamista, koska kehittämispäällikkömme sekä seuran palkatut ja vapaaehtoiset oppivat kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja tapahtumatuotannosta italialaisessa tanssikoulussa
- Edistää yhteisiä eurooppalaisia arvoja urheilun, urheilun hyvän hallintotavan ja rehellisyyden, kestävän kehityksen sekä koulutuksen kautta, koska MäVi osallistaa nuoria seuran kehittämistyöhön ottamalla heitä mukaan tälle kansainvälisen
verkostoitumisen matkalle lisäämään osaamistaan. Havainnointimatkalla kiinnitämme huomiota myös kestävän kehityksen toteutumiseen tanssikouluissa.
- Edistää aktiivista ja ympäristövastuullista elämäntapaa ja aktiivista kansalaisuutta, koska edistämme nuorten tanssiharrastusta ja osallistumista matalan kynnyksen urheilutoimintaan.
- Vahvistaa valmentajien ja urheiluhenkilöstön eurooppalaisia verkostoja, koska liikkuvuusjaksolle osallistuu myös seuran työntekijä, tanssin valmentajia, tapahtumaan palkattuja sekä vapaaehtoisia

 

Hankkeen vaiheet

- Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun aatiminen)
- Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, osallistujien valinta, osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus, virtuaaliset valmistelukokoukset)

- Toiminnan toteuttaminen, Job shadowing and observation -jakso Italiassa
- Jatkotoimet (toiminnan arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen, virtuaaliset seurantakokoukset).

 

Omavastuu

Osallistujilta ennakkoon laskutettava omavastuuosuus on 100 euroa (sis. matkat Mäntyharju-Carrara-Mäntyharju, majoitukset, pääsyliput, 1 ruokailu/päivä)

 

HAE MUKAAN TÄYTTÄMÄLLÄ LOMAKE 31.8.2023 MENNESSÄ