Tavoitteet

Liikuntaleikkikoulu on suunniteltu lapsen omista lähtökohdista. Sen tarkoituksena on tukea lapsen monipuolista kehittymistä niin liikunnan, tunne-elämän kuin sosiaalisuudenkin alueella. Liikunta on väline lapsen kasvun tukemisessa! Liikuntaleikkikoulu tarjoaa lapselle kehittäviä elämyksiä ja liikunnan iloa.

Liikuntaleikikoulussa lapsi oppii:

 • tuntemaan kehonsa osat ja niiden toiminnot
 • liikkumaan monipuolisesti
 • kehon ja liikkeen avulla käsitteitä
 • ratkaisemaan annettuja liiketehtäviä ja ongelmia sekä pystyy omaperäisiin ratkaisuihin
 • ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteensa
 • tekemään yhdessä, auttamaan, luottamaan ja pitämään puolensa ryhmässä

Liikuntaleikkikoulussa jokainen kokee onnistumisen elämyksiä!

Toimintamalli

Liikuntaleikkikoulu kokoontuu kerran viikossa kahdessa eri ryhmässä (3-4 v ja 5-6 v). Kerran kuukaudessa pidetään perheliikuntatunti, jolle myös aikuiset osallistuvat. Lapset saavat myös tehtävävihkon, joka sisältää liikunnallisia kotitehtäviä. Liikuntaleikkikoululle asetetut tavoitteet ja monipuolisuus toteutetaan neljän tunnin jaksoissa. On palloilu-, temppuilu-, perusliikejaksoja niin, että kaikkia tärkeitä perusliikkeitä (esim. juokseminen , hyppääminen, pyöriminen jne.) tulee harjoiteltua.

Yhden tunnin rakenne:

 1. Alkutoimet
  • tervehtiminen
  • ryhmän haltuunotto
  • jokaisen huomiointi, kontakti, kosketus
  • tutuiksi tuleminen, nimet
  • tehtäväkorttien jako (jos käytetään tunnin aikana)
 2. Energianpurku
  • höyryt ulos tehokkaalla liikkeellä
 3. Kehontuntemus
  • kehon osat ja toiminnot
 4. Perusliikkeet
  • perusliikkeiden harjoittelu
  • muuntelut: suunta, tila, voima ja aika
  • välinert, radat ja leikit
 5. Suhde pariin/ryhmään
  • pareittain toimiminen
  • pienryhmässä toimiminen
  • koko ryhmän yhteistoiminta
 6. Rentoutuminen
  • rauhoittuminen
  • rentoutuminen yksin tai parin kanssa
  • toisen rentouttaminen
 7. Lopputoimet
  • kertaus mitä tehtiin
  • seuraavan kerran infoVärikäs teksti liikuntaleikkikoulu.